YOUREWINNER.COM
 
   

Show Posts
 
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
 
 

Topics - NinaGomex
 
Pages: [1]
# 1
Gaano kalaki ang pinagmulan ng malaking data na ito? Magkano ang data na maaari kong makuha, dahil pinaghihinalaan ko na ang malaking nilalaman na ito ay tinanggal sa database?
# 2
Hindi mo alam kung magkano ang maaari mong tulungan akong makuha ang impormasyong ito, dahil nais kong ma-access ang maraming impormasyon, hindi ko alam kung paano tutulungan ako?
Pages: [1]